Politică de confidențialitate.
Termeni și condiții de utilizare a datelor cu caracter personal

Ultima actualizare 24.05.2018

1. Introducere

În operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal pe site-ul www.decas.ro se utilizează date cu caracter personal cum ar fi:

Procesul de prelucrare a acestor tipuri de date este supus legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), prin care se reglementează în mod explicit activitățile de procesare a datelor cu caracter personal, calitățile entităților juridice ce procesează date cu caracter personal, rolurile și responsabilitățile acestora.

2. Protecția datelor cu caracter personal

2.1 Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) este unul dintre cele mai importate acte legislative care afectează în mod direct activitatea de procesare a datelor cu caracter personal a companiei Psiho Proiect („Compania”), cu sediul în Timișoara.

2.2 Definiți

“Legislația PDP” înseamnă orice lege, ordonanță, hotărâre, regulament sau legislație secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidențialitatea și utilizarea Datelor Personale, aplicabilă serviciilor prestate în baza Contractului, incluzând:

(a) Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (“Legea 677/2001”); Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (“Legea 506/2004”) si orice alt acte normative din România care implementează aceste legi, Directiva 95/46/CE (“Directiva Data Protection”) și Directiva 2002/58/CE (“Directiva e-Privacy”); și/sau

(b) începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (“GDPR”), de la data la care acesta va fi aplicabil; și orice alte acte normative naționale date în aplicarea GDPR;

(c) orice interpretare judiciară sau administrativă a oricăreia dintre cele de mai sus, orice îndrumări, ghiduri, coduri de practică, coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate sau emise de orice Autoritate de Supraveghere relevantă, pe toata perioada în care sunt în vigoare și aplicabile, și oricăror acte care le modifică, completează sau înlocuiesc în decursul timpului.

”Operator date personale” înseamnă Compania și/sau orice client/beneficiar al serviciilor Companiei care determină (individual sau împreună în comun cu alții) scopurile pentru care și modul în care sunt sau vor fi procesate orice date cu caracter personal;

”Incidente de Securitate" înseamnă orice încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, alterarea, dezvăluirea neautorizată, accidentală sau ilegală a oricăror date cu caracter personal sau accesul accidental sau ilegal la orice date cu caracter personal.

"Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații transmise Prestatorului prin intermediul testelor încărcate pe platformele Prestatorului individualizate la art.1 de mai sus, legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă (“subiectul datelor cu caracter personal") fiind una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referință la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea sa fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială, sau altfel după cum este definit în Legislația PDP;

"Procesare" înseamnă accesarea, colectarea, obținerea, înregistrarea, deținerea, dezvăluirea, utilizarea, alterarea, anularea, ștergerea sau distrugerea Datelor cu Caracter Personal, sau efectuarea oricărei (oricăror) operațiuni asupra Datelor cu Caracter Personal sau altfel, după cum este definit prin Legislația PDP aplicabilă;

”Persoana împuternicită”/”Procesatorul de Date” este reprezentată de Prestator, care asigură prestarea Serviciilor în favoarea Beneficiarului.

"Autorităţi de Reglementare” reprezintă „autoritatea de supraveghere” și înseamnă, conform GDPR, o autoritate publică independentă instituită de un stat membru. În România Autoritatea de Reglementare este reprezentată de ANSPDCP.

2.3 Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, impun ca datele cu caracter personal să fie:

Compania depune toate eforturile să alinieze la aceste principii toate activitățile de prelucrare de date cu caracter personal existente cât și toate noile procesări pe care aceasta intenționează să le efectueze.

2.4 Drepturile persoanelor

Persona fizică care accesează acest site sub incidența GDPR are următoarele drepturi:

1. Dreptul de a fi informat
2. Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal
3. Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal
4. Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal
5. Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
6. Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal
7. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal
8. Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal

Toate drepturile de mai sus sunt susținute de proceduri distincte elaborate la nivelul companiei noastre conform cerințelor stricte ale GDPR și conform termenelor limită definite în acesta.

Termenele stabilite de GDPR pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate și/sau pentru a da curs solicitărilor acestora și/sau pentru a răspunde sunt variate, astfel :

Dreptul persoanei fizice Termen de obținere consimțământ/informare/exercitare drept și/sau de furnizare răspuns
Dreptul de a fi informat Când datele sunt colectate
Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se furnizează răspuns/soluție de implementare într-un interval rezonabil (cât mai repede)
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se implementează imediat
Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal Nu sunt specificate

2.5 Legalitatea prelucrării

Compania procesează datele dvs. cu caracter personal pe acest site doar în următoarele condiții:

2.6 Persoanele împuternicite ale operatorului

Compania se va asigura în orice moment că toate operațiunile ce vizează procesări de date cu caracter personal să fie reglementate prin contracte scrise încheiate între operator și persoanele împuternicite sau între operatorii asociați, după caz. Toate aceste contracte vor respecta cerințele și clauzele expres impuse de GDPR.

2.7 Responsabilul cu protecția datelor personale

În măsura în care Compania va avea desemnat un responsabil cu protecția datelor personale, în cazurile prevăzute în mod expres de GDPR, vă confirmăm că acesta va avea responsabilitățile și rolurile stabilite prin Regulament, iar identificarea sa se va face în mod explicit pe pagina dedicată a site-ului nostru.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contacta la adresa: testepsihoproiect@gmail.com

Pentru a contacta responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal și a obține orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm trimiteți un email la adresa mai sus menționată.

2.8 Incidente de securitate

În caz de incident de securitate a Datelor cu Caracter Personal:

a. vă va informa cu privire la apariția oricărui incident de securitate în care sunt implicate datele dvs. cu caracter personal;
b. va investiga asupra încălcării securității Datelor;
c. va lua măsuri rezonabile pentru a diminua efectele și a micșora orice daună care rezultă din Incidentul de Securitate, precum și măsuri rezonabile pentru a împiedica reapariția unei asemenea încălcări a securității datelor;
d. va dezvolta și executa un plan de reacție pentru a contracara Incidentul de Securitate;
e. va informa autorităților relevante de reglementare în termen de 24 de ore de la apariția incidentului de securitate.

2.9 Cerințe de conformitate GDPR

Următoarele acțiuni sunt utilizate de Companie pentru a se alinia la principiile GDPR. Toate acțiunile de mai jos sunt revizuite în mod frecvent pentru a respecta toate cerințele GDPR:
Declarație de confidențialitate website

Ultima actualizare 24.05.2018

Acest acord de confidențialitate te informează asupra informațiile pe care le colectăm în procesul de utilizare a site-ului. Aceste informații sunt colectate de compania noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal și prin lege suntem obligați să vă informăm de modul cum sunt folosite aceste date și care sunt drepturile pe care le aveți în calitate de utilizator.

Știm că vă interesează ce se întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal și modul în care acestea sunt utilizate și dorim să vă asigurăm că acestea se utilizează cu atenție datele dvs. cu caracter personal. Această declarație de confidențialitate vă va ajuta să înțelegeți ce date cu caracter personal colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

Vă rugăm să vă familiarizați cu practicile noastre referitoare la confidențialitate și, dacă aveți întrebări, ne puteți contacta prin e-mail la adresa: testepsihoproiect@gmail.com.

Am încercat ca declarația să fie cât mai simplă posibil, dar dacă nu sunteți familiarizați cu termenii de tipul module cookie, adrese de IP și browsere, vă rugăm să citiți mai întâi despre acești termeni cheie aici.

Aveți dreptul de a refuza anumitor utilizări ale datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv utilizarea datelor cu caracter personal pentru marketingul direct.

1. Cine colectează datele cu caracter personal ?

Toate datele cu caracter personal furnizate sau colectate de către Psiho Proiect SRL în calitate de operator de date cu caracter personal („Compania”).

Această declarație de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate de compania noastră în legătură cu serviciile și produsele pe care le oferim.

Această declarație de confidențialitate se aplică și conținutului de marketing direct, inclusiv ofertelor și reclamelor pentru produsele și serviciile Companiei unde noi (sau un furnizor de servicii care acționează în numele nostru) vă trimitem pe site-uri web, platforme și aplicații terță parte pe baza informațiilor despre utilizarea site-ului web de către dvs. Aceste site-uri web terță parte au, în general, propriile Declarații de confidențialitate și Termeni și condiții. Vă încurajăm să le citiți înainte de a utiliza aceste site-uri web.

2. Ce date cu caracter personal sunt colectate

Date cu caracter personal înseamnă orice informație care poate fi utilizată pentru a identifica direct sau indirect o anumită persoană. Această definiție include datele cu caracter personal colectate offline prin intermediul campaniilor de marketing direct, serviciilor de marketing, market research, servicii de testări și evaluări psihologice și prin intermediul site-urilor web.

Este posibil să vi se solicite să furnizați datele dvs. cu caracter personal atunci când ne contactați. De asemenea, putem combina aceste informații cu altele pentru a ne îmbunătăți produsele, serviciile, conținutul și reclamele.

Nu aveți obligația să furnizați Companiei datele cu caracter personal pe care le solicităm, dar dacă alegeți să nu faceți acest lucru, este posibil să nu vă putem furniza produsele sau serviciile noastre sau o calitate superioară a serviciului sau să vă răspundem la întrebări despre produsele și serviciile noastre.

2.1. Modalități prin care colectăm datele dvs. cu caracter personal

Putem colecta date cu caracter personal dintr-o varietate de surse. Acestea includ:

3. În ce scop utilizăm datele dvs.?

Colectăm, procesăm și dezvăluim datele dvs. cu caracter personal numai în scopuri specifice și limitate. De exemplu, pentru a vă procesa plățile, pentru a evalua și gestiona orice reclamații, pentru a dezvolta și îmbunătăți serviciile, metodele de comunicare și funcționalitatea site-urilor noastre web, pentru a vă oferi produse personalizate, comunicații și publicitate orientată, cât și recomandări de servicii.

De asemenea, creăm profiluri analizând informațiile despre comportamentul dvs. de navigare, căutările și cumpărăturile efectuate și interacțiunile cu comunicațiile mărcii noastre construind segmente (creând grupuri care au anumite caracteristici comune) și plasând datele dvs. cu caracter personal într-unul sau mai multe segmente.

Colectăm, procesăm și dezvăluim datele dvs. cu caracter personal în scopuri variate ca de exemplu:

Atunci când colectăm și folosim datele dvs. cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sau în alte scopuri, vă vom informa înainte sau în momentul colectării.

După caz, vă vom solicita acordul pentru a procesa datele cu caracter personal. Dacă v-ați dat acordul pentru activitățile de procesare, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment.

Procesăm datele dvs. cu caracter personal pentru a realiza un contract din care faceți sau veți face parte. De exemplu, trebuie să procesăm datele dvs. cu caracter personal pentru a livra un produs sau un serviciu pe care l-ați achiziționat.

De asemenea, procesăm datele dvs. cu caracter personal atunci când avem o obligație legală (de exemplu: obligații fiscale sau referitoare la asigurările sociale) pentru a efectua o astfel de procesare.

4. Cui vor fi comunicate informațiile?

Compania comunică datele dvs. cu caracter personal intern și anumitor terțe părți selectate în următoarele situații:

5. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Compania ia în serios siguranța datelor dvs. cu caracter personal. Depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare.

Măsurile noastre includ implementarea unor controale de acces adecvate, investind în cele mai recente capabilități de securitate a informațiilor pentru a proteja mediile IT pe care le deținem și pentru a asigura criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal ori de câte ori este posibil.

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este permis numai în rândul angajaților, pe baza unei necesități de cunoaștere și sub rezerva unor obligații stricte de confidențialitate contractuală atunci când sunt procesate de terțe părți.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât avem nevoie de ele în scopul pentru care sunt procesate. De exemplu, dacă efectuați o achiziție online de la noi, vom păstra datele referitoare la achiziția dvs., astfel încât să putem efectua contractul specific pe care l-ați încheiat și apoi vom păstra datele cu caracter personal pe o perioadă care ne permite să gestionăm sau să răspundem oricăror reclamații, întrebări sau preocupări legate de achiziție.

Datele dvs. pot fi, de asemenea, păstrate astfel încât să putem continua să vă îmbunătățim experiența și să ne asigurăm că primiți orice recompense de loialitate care vi se cuvin.

Păstrăm datele identificabile pe care le colectăm direct în scopuri de vizare cât mai puțin timp posibil, după care luăm măsuri pentru a le șterge definitiv.

Vom revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le deținem și le vom șterge în siguranță sau, în unele cazuri, le vom anonimiza, atunci când nu mai există o nevoie legală, de afaceri sau de consum.

7. Care sunt drepturile dvs.?

Dacă procesăm datele dvs. cu caracter personal, aveți mai multe drepturi asupra modului în care datele sunt procesate și puteți exercita aceste drepturi în orice moment. Vă oferim o prezentare generală a acestor drepturi mai jos împreună cu ceea ce implică acest lucru pentru dvs. Puteți să vă exercitați drepturile trimițând un mesaj la adresa de email [.....] sau ne puteți trimite o solicitare completând pe site-ul nostru formularul Contact.

Puteți obține informații suplimentare și sfaturi despre drepturile dvs. de la autoritatea de reglementare a protecției datelor.

8. Cum ne contactați?

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Precizările de confidențialitate sau la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie sau dacă doriți să faceți o sesizare cu privire la o posibilă încălcare a legilor locale privind confidențialitatea, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj la adresa de email testepsihoproiect@gmail.com.

Când primim o întrebare cu privire la confidențialitate sau o solicitare de acces, avem o echipă dedicată care triază persoanele de contact și încearcă să discute despre preocuparea sau solicitarea specifică pe care doriți să o rezolvați. Dacă problema dvs. poate fi mai substanțială, este posibil să vă solicităm mai multe informații. Toate aceste probleme substanțiale primesc un răspuns. Dacă răspunsurile primite nu sunt satisfăcătoare, puteți trimite o sesizare autorității de supraveghere ANSPDPC. Dacă ne solicitați, ne vom strădui să vă furnizăm informații despre mijloacele relevante pentru sesizări care ar putea fi aplicabile situațiilor dvs.

9. Cum actualizăm prezenta declarație?

Vom actualiza prezenta Declarație de confidențialitate atunci când este necesar pentru a reflecta feedbackul clienților și modificările produselor și serviciilor noastre. Când vom posta modificări la aceste precizări, vom revizui data „Ultimei actualizări” din partea de sus a acestor precizări. Dacă modificările sunt semnificative, vom furniza o declarație mai evidentă (inclusiv, pentru anumite servicii, notificare prin e-mail cu privire la Declarația de confidențialitate). Vom păstra, de asemenea, versiunile anterioare ale prezentei Declarații de confidențialitate într-o arhivă pentru a le revizui dacă doriți.

Nu vă vom reduce drepturile în conformitate cu prezenta Declarație de confidențialitate fără acordul dvs.
Declarația privind modulele cookie

Ultima actualizare 24.05.2018

Compania noastră Psiho Proiect SRL (”Compania”) respectă preocupările legate de confidențialitate și prețuim relația pe care o avem cu dvs.

La fel ca majoritatea companiilor, folosim pe site-ul nostru web tehnologia de colectare a informațiilor care ne ajută să îmbunătățim experiența utilizatorului și produsele și serviciile noastre. Modulele cookie pe care le folosim la permit site-ului web să funcționeze și ne ajută să înțelegem ce informații și reclame sunt utile pentru vizitatori.

Vă rugăm să citiți cu atenție pentru a vă familiariza cu practicile noastre privind modulele cookie și, dacă aveți întrebări, ne puteți contacta prin e-mail la adresa office@psihoproiect.ro sau ne puteți trimite o solicitare completând pe site-ul nostru formularul de Contact.

Am încercat ca declarația să fie cât mai simplă, dar dacă nu sunteți familiarizați cu termenii de tipul module cookie, adrese IP și browsere, vă rugăm să citiți mai întâi despre acești termeni cheie http://www.allaboutcookies.org.

1. CINE COLECTEAZĂ ACESTE INFORMAȚII?

Utilizând site-urile noastre web, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în conformitate cu Declarația privind modulele cookie și cu Politica de confidențialitate a siteului nostru. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în acest mod, trebuie să setați setările de browser corespunzător și să dezactivați toate modulele cookie pe care le folosim sau să nu accesați deloc site-urile noastre web. Dacă dezactivați modulele cookie pe care le utilizăm, această acțiune poate afecta experiența dvs. ca utilizator în timp ce navigați pe site-urile noastre web.

Secțiunea de mai jos sintetizează diferitele tipuri de module cookie pe care le utilizăm pe site-urile noastre web împreună cu scopul acestora și vă oferă posibilitatea de a le gestiona.

Compania va colecta, utiliza sau comunica datele dvs. personale numai în cazul în care este o acțiune corectă și legală.

Pentru o înțelegere mai detaliată a modului în care utilizăm datele cu caracter personal colectate de modulele cookie, consultați Declarația noastră privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

2. CE ÎNSEAMNĂ MODULE COOKIE?

Modulele cookie, tag-uri pixel și tehnologii similare (denumite colectiv „module cookie”) sunt fișiere care conțin cantități mici de informații ce sunt descărcate pe orice dispozitiv conectat la internet, precum computerul, smartphone-ul sau tableta dvs. atunci când vizitați un site web. Modulele cookie sunt apoi trimise înapoi la site-ul web originar la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site web care recunoaște acel cookie. Modulele cookie realizează un număr mare de alte sarcini diferite și utile, cum ar fi memorarea preferințelor dvs., îmbunătățindu-vă în general experiența online și în acest fel, ajutându-ne să vă oferim cele mai bune produse și servicii.

Există multe tipuri de „module cookie”. Toate funcționează în același fel, cu diferențe minore.

3. ÎN CE SCOP UTILIZĂM MODULELE COOKIE?

Utilizăm module cookie pentru a ușura utilizarea siteului web www.decas.ro și pentru a adapta mai bine produsele, serviciile și site-urile noastre web intereselor și nevoilor dvs. Modulele cookie sunt utilizate pentru a vă accelera activitățile viitoare și experiența pe siteul www.decas.ro.

În cele din urmă, folosim modulele cookie pentru a compila statistici anonime și combinate care ne permit să înțelegem modul în care persoanele utilizează site-ul nostru web și care ne ajută să ne îmbunătățim structura și conținutul.

4. CUM SE POT CONTROLA SAU ȘTERGE MODULELE COOKIE?

Există mai multe moduri de a gestiona modulele cookie:

Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a accepta automat modulele cookie. Dacă nu doriți ca site-ul nostru să stocheze module cookie pe dispozitivul dvs., vă puteți modifica setările browserului astfel încât să primiți un avertisment înainte ca anumite module cookie să fie stocate. De asemenea, puteți modifica setările astfel încât browserul dvs. să refuze majoritatea modulelor noastre cookie sau numai anumite module cookie de la terțe părți. De asemenea, vă puteți retrage acordul pentru module cookie ștergându-le pe cele deja stocate.

Dacă dezactivați modulele cookie pe care le utilizăm, această acțiune vă poate afecta experiența pe site-ul www.decas.ro, de exemplu, este posibil să nu puteți vizita anumite secțiuni ale unui site web sau să nu primiți informații personalizate atunci când vizitați un site web.

Dacă utilizați dispozitive diferite pentru a vizualiza și a accesa site-ul web www.decas.ro (de ex:, computer, smartphone, tabletă), va trebui să vă asigurați că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este modificat în funcție de preferințele dvs. cu privire la modulele cookie

Procedurile de modificare a setărilor și a modulelor cookie diferă de la un browser la altul. Dacă este necesar, utilizați funcția de ajutor din browserul dvs.

De asemenea, există produse software disponibile care vă pot ajuta în gestionarea modulelor cookie.

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, inclusiv cum puteți verifica care module cookie au fost setate și cum le puteți gestiona și șterge, accesați www.allaboutcookies.org.

5. CE FEL DE MODULE COOKIE UTILIZĂM?

Modulele cookie utilizate pe site-ul Companiei pot fi în general clasificate astfel:

6. DURATA MODULELOR COOKIE PE CARE LE UTILIZĂM

În ceea ce privește durata, putem utiliza două tipuri diferite de module cookie pe site-urile noastre web:

GDPR